OGAYSIISKA DIGNIINTA GANACSIGA

0

OGAYSIISKA DIGNIINTA GANACSIGA

(dhulka SOMALILAND)

OGAYSIIS WAXAA LA SIIYAY KT&G Corporation, a South Korean corporation, with head office at 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea

Waa mulkiilaha iyo mulkiilaha keliga ah ee sumaddan soo socota:

ESSE

Calaamada sare ee ganacsiga waxaa lagu isticmaalaa heerka caalamiga ah ee 34 marka loo eego badeecadaha soo socda:

Fasalka 34: tubaakada; Sigaarka; Sigaarka; buuriga; Waraaqaha sigaarka; Tuubooyinka tubaakada, oo aan ahayn bir qaali ah; Shaandhooyinka sigaarka; Kiisaska sigaarka, ee aan ahayn birta qaaliga ah; Kiishka tubaakada; Shidayaasha sigaarka, ee aan ahayn birta qaaliga ah; Tartamada; Nadiifiyeyaasha tuubooyinka tubaakada; Ashtrays loogu talagalay dadka sigaarka cabba, ma aha bir qaali ah;Sigaarka gooyaa.

OGAYSIIS SIDOO KALE WAXAA LA SIIYAY in dacwooyin sharci ah laga qaadi doono qof kasta ama shirkad kasta oo adeegsata calaamadda ganacsiga, ama ka soo horjeeda cid kasta oo ku xad gudubta xuquuqaha lahaanshaha ganacsiga.